Pulverappliceringsteknik

Beskrivning av utbildningen

Efter genomförd utbildning vet Du bl.a. hur man utvecklar och dokumenterar
en appliceringslösning med hjälp av R A P- och flerstegsmetoderna för ett nytt objekt eller för att optimera ett befintligt. Man får också praktisk kunskap om uppladdningsteknologi med corona- och friktionsuppladdning samt hur man mäter och beräknar appliceringsverkningsgrad och faktisk färgförbrukning.

Utbildningen genomförs i PCA:s utbildningslab med appliceringsutrustning från
samtliga stora leverantörer. Merparten av utbildningen är praktisk. Vi anser att ni
som lackerare både kan minska kostnader och förbättra er kvalitet med en höjd utbildningsnivå.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsedd för arbetsledare, operatörer, blivande operatörer och processtekniker.

Aktuella kurser

Pulverappliceringsteknik

INSTRUKTÖR

Raymond Meyer

PRIS

12 750kr
(12 000kr för SPF-medlemmar)

TILLFÄLLEN

  • 15-17 oktober 2019 i Axalta Powder Coating Systems Nordic AB’s lokaler i Västervik Fullbokad!
  • 17-19 september 2019 i Axalta Powder Coating Systems Nordic AB’s lokaler i Västervik  Fullbokad!

 Boka       >