Pulverappliceringsteknik

Beskrivning av utbildningen

Efter genomförd utbildning vet Du bl.a. hur man utvecklar och dokumenterar
en appliceringslösning med hjälp av R A P- och flerstegsmetoderna för ett nytt objekt eller för att optimera ett befintligt. Man får också praktisk kunskap om uppladdningsteknologi med corona- och friktionsuppladdning samt hur man mäter och beräknar appliceringsverkningsgrad och faktisk färgförbrukning.

Utbildningen genomförs i PCA:s utbildningslab med appliceringsutrustning från
samtliga stora leverantörer. Merparten av utbildningen är praktisk. Vi anser att ni
som lackerare både kan minska kostnader och förbättra er kvalitet med en höjd utbildningsnivå.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsedd för arbetsledare, operatörer, blivande operatörer och processtekniker.

Aktuella kurser

Pulverappliceringsteknik

INSTRUKTÖR

Raymond Meyer

PRIS

17 500kr
(15 700kr för SPF-medlemmar)

 

TILLFÄLLEN

 

  • Fullbokad 28 maj – 30 maj 2024 i Axalta Powder Coating Systems Nordic AB´s lokaler i Västervik
  • 17 september – 19 september 2024 i Axalta Powder Coating Systems Nordic AB´s lokaler i Västervik

 Boka       >